• MẶT BẰNG

MẶT BẰNG

MẶT BẰNG TỔNG THỂ 

Quy mô : gần 10 ha : Đất ở, Đất công viên cây xanh – thể dục thể thao, Đất công trình công cộng, Đất trạm xử lý nước thải, Đất giao thông

Diện tích phân lô đa dạng : 90m2-180m2

Ý tưởng thiết kế – quy hoạch dự án Grand Việt Hưng.

Có thể nói, việc hình phát triển đô thị Hoài Nhơn được Chính quyền và nhân dân Hoài Nhơn cùng đồng thuận, tạo điều kiện tối ưu cho các nhà đầu tư để chung tay xây dựng thị xã Hoài Nhơn phát triển bền vững. 

Giai đoạn trước mắt tập trung ưu tiên các nguồn lực để chỉnh trang đô thị hiện hữu, đầu tư các khu đô thị mới và hạ tầng đô thị còn thiếu để đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị và hoàn thiện đô thị loại IV. Từ đó, làm cơ sở đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng xã hội cấp đô thị theo các tiêu chuẩn của đô thị loại III.

0968 586 120
0968586120