GIÁ TRỊ CỐT LÕI

200

Tỷ đồng vốn điều lệ

3+

Năm phát triển

5++

Dự án triển khai

Lịch Sử Phát Triển

Trải qua hành trình 3+ năm hình thành và phát triển, Tasmania Bình Định hiện sở hữu danh mục hơn 5+ dự án Bất động sản; với những công trình và sản phẩm dẫn đầu xu hướng, tác động tích cực đến quá trình phát triển đô thị và phát triển du lịch tại các tỉnh thành miền Trung.